Kiedy można łowić ryby? Okresy ochronne oraz wymiary ryb w Polsce

Podziel się

W Polsce obowiązują przepisy dotyczące połowu ryb, które obejmują zarówno okres ochronny różnych gatunków, jak i wymiary ochronne ryb. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy można łowić ryby w Polsce, a także jakie mogą być ich minimalne wymiary, zapoznaj się z naszym artykułem!

Przepisy dotyczące ochrony ryb

Polski Związek Wędkarki wykazuje dużą troskę w zakresie gospodarowania naturalnymi zasobami w wodach, dlatego przed rozpoczęciem połowu ryb konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi ich ochrony. Ochrona ryb dotyczy dwóch kwestii: okresu ochronnego, w którym zakazany jest połów danego gatunku, a także wymiarów ochronnych. Przepisy ustanawiają, że konieczne jest zwracanie uwagi na to, jaka jest długość złowionego osobnika. Rybę mierzy się od czubka pyska do końca płetwy ogonowej. Jeśli jej wymiar jest mniejszy od dopuszczalnego, rybę należy wypuścić do wody. Potrzebuje ona bowiem czasu na rozwój.

Akty prawne regulujące ochronne wymiary ryb to:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 172, poz. 1806),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. nr 48, poz. 459).

W Polsce obowiązują również zasady ustalone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego – w zezwoleniach wędkarskich wykupionych do połowu na określonych łowiskach wskazany jest wymiar i okres ochronny dla poszczególnych gatunków ryb.

Okres ochronny i wymiary ochronne ryb w Polsce

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, a także innymi aktami prawnymi ryby są chronione przez określony czas w roku, w czasie którego ich połów jest niedozwolony. Jest to moment na ich rozmnażanie oraz odpoczynek. Okres ochronny to jednak nie wszystko. Ważne są również wymiary ryb, które są kluczowe dla utrzymania zdrowej i stabilnej populacji.

Szczegółowa lista polskich ryb oraz regulacji związanych z ich ochroną:

 • Amur – rozporządzenie nie określa wymiarów ochronnych oraz okresu ochronnego tego gatunku ryby. Mogą one jednak obowiązywać na danym łowisku i być zawarte w zezwoleniu okręgowego PZW.
 • Boleń – okres ochronny tego gatunku jest określony w zezwoleniu każdego okręgu PZW i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. Wymiar ochronny tego gatunku to 40 cm.
 • Brzana – według rozporządzenia wymiar ochronny to 40 cm, a okres ochronny trwa od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiar i okres ochronny tego gatunku może być także wskazany w zezwoleniach okręgowego PZW.
 • Certa – okres ochronny tego gatunku w rzece Wiśle pomiędzy zaporą we Włocławku a jej ujściem trwa od 1 września do 30 listopada, zaś na pozostałych odcinkach Wisły oraz innych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiar ochronny to 30 cm. Każdorazowo należy jednak sprawdzać informacje w zezwoleniu wędkarskim okręgowego PZW.
 • Głowacica – okres ochronny tej ryby obejmuje dni od 1 marca do 31 maja, zaś wymiar ochronny wynosi 70 cm. Okres ochronny oraz wymiar ochronny mogą być także określone w zezwoleniu okręgowego PZW.
 • Jaź – wymiar ochronny tego gatunku to 25 cm, a okres ochronny zależy od uchwały konkretnego okręgu PZW.
 • Jelec – wymiar ochronny wynosi do 15 cm, zaś okres ochronny zawarty jest w zezwoleniu wędkarskim okręgowego PZW.
 • Karaś – rozporządzenie nie obejmuje tego gatunku ryb wymiarem ochronnym, jednak informacje o wymiarze oraz okresie ochronnym karasia mogą być zawarte w zezwoleniu wydanym przez okręgowy PZW.
 • Karp – gatunek ryb nie objęty wymiarem ochronnym w rozporządzeniu. W zezwoleniu okręgu PZW mogą być jednak określone wymiary oraz okres ochronny.
 • Kleń – wymiar ochronny to 25 cm, a okres ochronny zależy od uchwały konkretnego okręgu PZW.
 • Krąp – w rozporządzeniu nie znajdują się informacje o objęciu wymiarem ochronnym tego gatunku ryby, zaś zezwolenie okręgowego PZW może zawierać zarówno okres ochronny, jak i wymiary ochronne.
 • Leszcz – brak informacji w rozporządzeniu o objęciu leszcza wymiarem ochronnym. Szczegółowych informacji o okresie i wymiarach ochronnych można znaleźć w zezwoleniu danego okręgu PZW.
 • Lin – według rozporządzenia wymiar ochronny wynosi do 25 cm. Okres ochronny i wymiary ochronne ryb można znaleźć również w zezwoleniu wydanym przez określony okręg PZW.
 • Lipień – chroniony w okresie od 1 marca do 31 maja, a wymiar ochronny ryby to 30 cm. W zezwoleniu konkretnego okręgu PZW okres ochronny oraz wymiary ochronne mogą się jednak różnić.
 • Okoń – informacje o okresie ochronnym oraz wymiarach ochronny okonia można znaleźć wyłącznie w zezwoleniu okręgowego PZW.
 • Płoć – brak wymiaru ochronnego oraz okresu ochronnego dla tego gatunku ryb w rozporządzeniu, jednak mogą być one zawarte w zezwoleniu danego okręgu PZW.
 • Pstrąg potokowy – objęty okresem ochronnym w Wiśle w okresie od 1 września do 31 stycznia na odcinku od jej źródeł po ujście Sanu, w rzece San i jej dopływach, w rzece Odrze do granicy z Czechami ujścia oraz w rzece Bystrzyce. Wymiar ochronny w tych wodach wynosi 25 cm. W pozostałych wodach okres ochronny trwa od 1 września do 31 grudnia. a wymiar ochronny to 30 cm. Dla poszczególnych wód regulacje można znaleźć również w zezwoleniu konkretnego okręgowego PZW.
 • Sandacz – wymiar ochronny tej ryby to 50 cm, a okres ochronny sandacza obejmuje czas od 1 marca do 31 maja. Okres ochronny tego gatunku oraz wymiary ochronne mogą być również określone dla danego okręgu PZW w zezwoleniu wydanym w celu połowów.
 • Sapa – rozporządzenie ustanawia wymiar ochronny na 25 cm, a okres ochronny od 1 kwietnia do 31 maja. Regulacje znaleźć można także w zezwoleniu wędkarskim okręgowego PZW.
 • Sieja – okres ochronny przypada od 15 października do 31 grudnia, a wymiar ochronny do 35 cm. Można je znaleźć również w zezwoleniu okręgowego PZW.
 • Sielawa – okres ochronny sielawy trwa od 15 października do 31 grudnia, zaś jej wymiar ochronny to 18 cm. Zezwolenie wędkarskie może również zawierać szczegółowe informacje dotyczące okresy i wymiaru ochronnego tego gatunku ryby.
 • Sum – rozporządzenie ustanawia wymiar ochronny na 70 cm, a okres ochronny od 1 listopada do 30 czerwca. Jednak w rzece Odrze, na odcinku od ujścia Warty do wód morskich okres ten obejmuje czas od 1 listopada do 31 maja. Regulacje dotyczące okresu i wymiaru ochronnego mogą być także zawarte w zezwoleniu okręgowego PZW.
 • Szczupak – okres ochronny szczupaka w rzekach i zbiornikach zaporowych trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia, zaś w pozostałych wodach od 1 marca do 30 kwietnia, a jego wymiar ochronny to 50 cm. Wymiar i okres ochronny tego gatunku może być określony w zezwoleniu wydanym przez okręgowy PZW.
 • Świnka – według rozporządzenia znajduje się pod ochroną od 1 stycznia do 15 maja, zaś wymiar ochronny wynosi do 25 cm. Może się on różnić w zależności od uchwały konkretnego okręgu PZW.
 • Tołpyga – gatunek ryby nie objęty w rozporządzeniu wymiarem i okresem ochronnym. Można je jednak znaleźć w zezwoleniach do połowu ryb na określonym łowisku wydanym przez okręgowy PZW.
 • Troć wędrowna – w Wiśle i dopływach tej rzeki, które znajdują się wyżej niż zapora we Włocławku okres ochronny trwa od 1 października do 31 grudnia, zaś poza okresem ochronnym zakazany jest połów od czwartku do niedzieli.  Na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia rzeki okres ochronny obejmuje czas od 1 grudnia do końca lutego, a pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia zakazany jest połów od piątku do niedzieli. W pozostałych rzekach okres ochronny obejmuje daty od 1 października do 31 grudnia. Wymiar ochronny troci to 35 cm. Wymiar i okres ochronny tego gatunku określony może być także w uchwale konkretnego okręgu PZW.
 • Troć jeziorowa – gatunek objęty okresem ochronnym od 1 września do 31 stycznia oraz wymiarem ochronnym do 50 cm. Wymiar i okres ochronny tego gatunku może być jednak różny w zależności od uchwały danego okręgu PZW.
 • Węgorz – rozporządzenie ustanawia wymiar ochronny na 40 cm. Okres ochronny tego gatunku, a także szczegółowy wymiar ochronny są ustalane w uchwale konkretnego PZW dla łowisk danego okręgu.
 • Wzdręga – wymiar ochronny wynosi 15 cm, nie ma regulacji w zakresie okresu ochronnego. Informacje dotyczące wymiarów i okresów ochronnych dla tego gatunku ryby można znaleźć w zezwoleniu do połowu wydanym przez okręgowy PZW.

Jak łowić ryby zgodnie z prawem?

Wybierając się na połów ryb warto zawczasu sprawdzić, czy gatunek ryb w danym łowisku nie jest w określonym czasie objęty ochroną. W zezwoleniach wędkarskich, które uzyskać trzeba do łowienia na należących do PZW wodach, uwzględnione są aktualne regulacje zawierające okresy oraz wymiary ochronne ryb.

Podkreślić należy, że przestrzeganie przepisów należy nie tylko do obowiązków każdego wędkarza, lecz jest również kwestią zbiorowej odpowiedzialności. To dzięki temu możliwe jest kontynuowanie pasji, jaką jest wędkarstwo.

2.2/5 - (88 votes)

Ostatnie wpisy